Base de datos Restauración

  • Empresas: Más de 4300
  • Marcas: Más de 5700
  • Grupos: Más de 450
  • Contactos: más de 12300

Base de datos Distribución

  • Distribuidores: Más de 570
  • Grupos: Más de 25
  • Contactos: más de 2200